Pelvitec BV
Rivium Westlaan 52
2909 LD Capelle aan den IJssel

T: +31 (0)10 303 22 90
F: +31 (0)10 303 22 91

E-mail: info@pelvitec.com

Heeft het zin om te 'nullen' voorafgaande aan een EMG-meting?

 

Om te controleren of er artefacten zijn voordat een meting bij een patiėnt wordt uitgevoerd dienen de meet-elektroden zo goed mogelijk contact te maken met de referentie-elektroden.
In de praktijk betekent dit dat er een goede, flexibele plaatelektrode met daar omheen een natte spons moet worden gebruikt als referentie-elektrode. Deze dient dan met fixatieband stevig tegen de geleidende vlakken van de probe geklemd te worden. Dit geheel moet je zeker niet in je handen houden want dat kan al artefacten opleveren.

 

Indien de meetelektroden goed contact maakt met de referentie-elektrode zou, in een storingsvrije omgeving, het EMG-signaal nul moeten zijn! De EMG-curve loopt dan over de nul-lijn.
In de praktijk zal men toch vaak een EMG-signaal van (meestal) minimaal 0,5 µV waarnemen welke veroorzaakt wordt door de omgeving; meestal door het apparaat. Lampen in de behandelkamer geven ook een storing (van 50 Hz). Maar als het z.g. 'Notch-filter' goed functioneert (zie voorkeuze menu bij de Myomed/Pelvimed) wordt deze artefact eruit gefilterd.

 

Na kortsluiting van de probe en de referentie-elektrode is het EMG-signaal echter vaak veel hoger dan 0,5 µV. Dat betekent dat er ernstige storingsbronnen in de nabije omgeving van de apparatuur zijn. Dat komt m.i. erg vaak voor. Echter, na het inbrengen van de probe kan deze storing verdwenen zijn en geeft het apparaat weer een lager EMG-signaal (de rusttonus?)!! Dat betekent dat zodra de probe in het lichaam wordt gebracht, de meting betrouwbaarder kan worden. Verder betekent het dat het dus niet verstandig is in deze situatie van tevoren te 'nullen'.

 

Indien er dus bij relatief veel storing (meer dan 1 µV?) buiten het lichaam 'genuld' wordt, kan, wanneer deze storing niet in het lichaam aanwezig is, het signaal na inbrenging van de probe negatief worden.

 

Een (extreem?) voorbeeld: probe en referentie-elektrode worden met elkaar verbonden en er wordt een signaal van 2 µV gemeten. Stel dat deze storingsbron alleen meetbaar is buiten het lichaam. Vervolgens wordt er genuld. Daarna wordt de probe ingebracht bij een patiėnt met een werkelijke (rust)tonus van 0,7 µV. Op scherm zal dan een curve zichtbaar zijn van -/- 1,3 µV.

 

Hoofdnavigatie